VEELGESTELDE VRAGEN

Deze pagina is om veel gestelde vragen te beantwoorden. Blijven er nog vragen over neem dat gerust contact met ons op.

Wat is het verschil tussen een systeemtherapeut en een systeemspecialist?

Een systeemspecialist werkt naast de traditionele systeemtheorie met aanvullende vakgebieden zoals ervaringsgericht werken, filosofie, voice dialogue en bio-energetica. Dit maakt dat de systeemspecialist breed inzetbaar is en gebruik maakt van een grote verscheidenheid aan technieken.

Hoe kunnen wij een systeemspecialist inzetten?

Een systeemspecialist kan werkzaam zijn in allerlei sectoren en is gespecialiseerd in….

De systeemspecialist in breed inzetbaar…

Het ervaringsgerichte karakter… 

 

Valt systeemspecialisme binnen de jeugdwet?

..anisndia… 
Veel systeemspecialisten hebben een vooropleiding waardoor zij naast het NKS ook aangesloten zijn bij de SKJ…

De inzet van de systeemspecalisten sluit aan bij de uitgangspunten van de jeugdwet waarbij hulp op maat aan jeugdigen en gezinnen wordt geboden om ze dichtbij en effectief mogelijk hulp te bieden. De systeemspecialist kan met het hele gezin werken en sluit zo aan bij het één gezin, één plan, één regisseur denken. 

 

Bij welke problemen kan een systeemspecialist ingezet worden?


Preventief
Complexe problematiek

Hoe wordt de kwaliteit van een systeemspecialist gewaarborgd?

 NKS 
Intervisie
Supervisie
Terugkomdagen

Op welke manier wordt de systeemspecialist gefinancieerd?

Zorg in nature
PGB
Zorgverzekeringswet

Inschaling systeemspecialist

Tarief vrijgevestigde systeemspecialisten