NKS Systeemspecialist


WAT IS EEN SYSTEEMSPECIALIST?

De systeemspecialist is een systeemtherapeut die is opgeleid in zowel de traditionele systeemtheorie als in aanvullende vakgebieden zoals ervaringsgericht werken, filosofie, voice dialogue en bio-energetica.

WELKOM BIJ HET NKS

Het Nederlands Kwaliteitsregister Systeemspecialisten (NKS) zorgt ervoor dat systeemspecialisten beschikken over de juiste vaardigheden en zich blijven ontwikkelen in het systeemspecialisme.