HERREGISTRATIE EN ACCREDITATIE

Elke systeemspecialist zorgt door middel van regelmatige bijscholing voor het up-to-date zijn van de eigen professionele kennis. Voor de registratie zijn minimaal 30 erkende scholingspunten in de twee jaar nodig. Voor elk van de volgende onderdelen moeten punten behaald worden:      

  • Elk jaar 1 verplichte deelname aan de NKS terugkomdag (8 punten per NKSdag)
  • Reflectie: Minimaal in 2 jaar 6 punten d.m.v. supervisie.
  • Overige scholing/ persoonlijke ontwikkeling minimaal 8 punten.

Eén punt staat gelijk aan één bij- of nascholingsuur.
Eén keer in de twee jaar beoordeelt de registercommissie of de geregistreerde professionele ontwikkeling aan de criteria voor herregistratie voldoet.

Geregistreerde systeemspecialisten in het NKS die zelf een lezing of presentatie verzorgen op het gebied van het systeemspecialistisch werken kunnen een accreditatieverzoek indienen. Voor het geven van een presentatie of lezing verwerft de systeemspecialist twee punten per uur.

accreditatieformulier NKS 

Aftekenlijst supervisie NKS

 

De registercommissie beoordeelt accreditatieverzoeken voor bij- en nascholing. Verzoeken kunnen ingediend worden bij de registercommissie. Het verzoek wordt beoordeelt op systeemspecialistische inhoud, tijdsduur en didactiek. Aan het aanvragen van accreditatie zijn geen kosten verbonden. Voor accreditatieverzoeken m.b.t. congressen e.d. moeten vergezeld gaan van de aankondiging, opgave van de inhoud en natuurlijk het deelnamebewijs.