SYSTEMISCH OMGAAN MET HUISELIJK GEWELD

Nederlands Kwaliteitsregister Systeemspecialisten geeft een driedaagse (incompany) training voor hulpverleners die in hun werk te maken krijgen met huiselijk geweld. Een systeemgerichte aanpak om de spiraal van geweld te doorbreken door alle systeemleden te betrekken in de hulpverlening en de onderlinge betrekkingen te veranderen.

Het aantal meldingen van huiselijk geweld tussen partners en kindermishandeling in het bijzonder neemt nog steeds toe. Partners die weggegaan of weggehaald zijn keren vaak weer terug naar het gezin en lopen daardoor een groot risico om opnieuw te vervallen in de spiraal van geweld. Kinderen die mishandeld worden vertonen vaak gedragsproblemen of ontwikkelen klachten en worden beschadigd in hun persoonlijke ontwikkeling.

In deze training leren de deelnemers vanuit verschillende systeemtheoretische stromingen vaardigheden aan om de systemen die met huiselijk geweld te maken hebben te kunnen helpen.

Doelgroep

Het aanbod is voor hulpverleners die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en te maken krijgen met huiselijk geweld.

Doelen

De training is erop gericht om de hulpverleners handvatten te geven om het geweld te stoppen en de intimiteit tussen de partners in het systeem en het pedagogische opvoedingsklimaat voor de kinderen te bevorderen.

De deelnemers leren:

  • Hoe je als hulpverlener een vrije positie krijgt en houdt in een gewelddadig systeem

  • Relatiedefiniëring in een agressieve context

  • Machtspatronen te onderkennen, bevorderen en doorbreken

  • Hercontextualiseren van geweld voor alle systeemleden

  • Systemisch kader (de derde ruimte) creëren waarin geweld kan verdwijnen. Positieve connotatie te geven aan macht en geweld in het systeem

  • Coöperatie te bevorderen in en tussen de systeemleden

  • Goede balans te creëren tussen individualiteit en de verbondenheid in het gezinssysteem

  • Dilemma of change

  • Bottom line interventies toe te passen. Juridisch kader

  • Narratieve interventies toe te passen

Werkwijze van de training

Interactieve training

De training is interactief  hetgeen betekent  “Leren door doen” ,  zelf  aan den lijve ervaren wat systeeminterventies met de mensen doen is belangrijk voor je eigen leerproces en het ontdekken van je eigen grenzen.

Presentaties

In diverse presentaties zal uitleg gegeven worden hoe je vanuit verschillende systeemtheoretische concepten naar agressie en geweld kunt kijken en dit kunt beïnvloeden. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de functie van boosheid en agressie in het leven van de mensen.

Fysieke oefeningen

De deelnemers krijgen diverse oefeningen aangereikt om mensen te helpen uit hun angst te komen en mensen in hun kracht te brengen. Hierbij leren de deelnemers hoe je mensen helpt  afstand en nabijheid te reguleren

Literatuur

De deelnemers krijgen verschillende Nederlandstalige artikelen en literatuur aangereikt die als theoretische achtergrond gebruikt worden in de verschillende opleidingsdagen.

Locatie

Binnen de instelling / in company

Neem even contact op als u belangstelling heeft.

Kosten

De kosten voor de training (€ 750,- p.p.) kunnen overgemaakt worden op IBAN-nummer
NL60 RABO 0197 6454 96 t.n.v. Stichting Nederlands Kwaliteitsregister systeemspecialisten

Accreditatie

Op verzoek kan accreditatie worden aangevraagd. Kosten hiervan worden in rekeningen gebracht bij opdrachtgever.

Aanmelding

Aanmelden kan via e-mail: nks@systeemspecialist.com

Informatie

Voor meer informatie kunt u  contact op nemen met:

nks@systeemspecialist.com