ACCREDITATIE TIJDENS DE CORONACRISIS

Accreditatie  

In verband met de coronacrisis hebben diverse scholingen geen doorgang kunnen vinden. Hierdoor konden accreditaties niet behaald worden. Het NKS bestuur heeft het volgende besloten m.b.t. accreditatie:  

1 januari 2022 nieuwe nulmeting voor alle NKS-leden. Als NKS-lid ben je zelf verantwoordelijk voor de her-certificering.  

Bekijk de website voor de accreditatieregels