T&C Systeemtherapeuten in Company

T&C Systeemtherapeuten in Company is een maatschap van systeemtherapeuten die zich richt op het geven van therapie en het aanbieden van training en scholing vanuit de systeemtheoretische uitgangspunten.

De maatschap organiseert vier maal per jaar kwartaalbijeenkomsten voor collega-systeemtherapeuten. Op deze bijeenkomsten spreken prominente systeemtherapeuten over diverse inhoudelijke thema’s.

Therapie: T&C Systeemtherapeuten in Company geeft systeemtherapie aan individuen, echtparen en gezinnen. Daarnaast worden er groepstherapieën gegeven aan meerdere echtparen of families onder de noemer multi-familie-therapie.

Opleiding: De post hbo opleiding systeemgericht werken wordt om de veertien dagen in Zwolle gegeven en is op VO nivo erkend door de NVRG. Het verkrijgen van dit diploma geeft toegang tot de post doctorale opleiding Systeemtherapie.

Training: T&C Systeemtherapeuten in Company biedt diverse trainings- en scholingsactiviteiten vanuit systeemtheoretische uitgangspunten. Deze trainingen worden vooral in company aangeboden aan instellingen in de non-profit sector.

In overleg met de opdrachtgever worden er ook trainingen georganiseerd op bijzondere locaties buiten de eigen instelling van de deelnemers. Vaak gaan deze hand in hand met behoefte aan activiteiten die ook de teamgeest bevorderen.

NVRG: De medewerkers van de maatschap zijn verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (N.V.R.G.)