Training Ameland: verdieping in het systeemtherapeutisch werken, maart 2017

 

vuurtorenNKS Ameland   16 – 19 maart 2017

Interactieve verdiepende systeemspecialistische nascholing in het werken met (gezins)systemen en de ontmoeting en uitwisseling van ervaringen met collega-systeemspecialisten.

In dit nascholingsweekend voor systeemspecialisten (i.o.) zullen naast herhalingen van de systeemtheoretische en -therapeutische uitgangspunten nieuwe theorieën en interventiemogelijkheden aangereikt worden. Er zal veel geoefend worden met de integratie van de systeemtheorie en het ervarings- en lichaamsgerichte werken in de praktijk.

Wat daarnaast aan de orde komt zijn o.a.:

De empathische reflex:
De empathische reflex is beschreven door Frans de Waal als een reactie op een emotioneel beroep dat vanuit de ander ervaren wordt. Deze empathische reflex geeft  fysiologische, emotionele psychologische en relationele veranderingen in het menselijk functioneren. Hoe dit reflex werkt en hoe je deze kunt stimuleren in het systeemspecialistisch werk zal op verschillende manieren aan de orde komen.

Arousal:
Arousal is de mate van prikkeling van het centraal zenuwstelsel. Bewustzijn en alert zijn. Een overprikkeling van het centraal zenuwstelsel (over arousal) kan leiden tot stress en opwindingstoestanden. Er wordt dan weinig informatie meer opgenomen. Een cognitieve aanpak lijkt dan onvoldoende effectief. Wat zijn dan de alternatieven?

Het werk van Peter Levine:
Over het effect van trauma op het menselijk lichaam. Door beter te luisteren naar het eigen lichaam ben je in staat  de geblokkeerde energie ( angst) los te laten en zelf herstellende vermogen aan te spreken en  kracht en compassie te voelen. Zijn werk is o.a. beschreven in het boek “de stem van je lichaam”.

Het werk van Cesar Milan:
Hij is een MexicaansAmerikaans hondenpsycholoog. Hij gaat in zijn methodiek niet uit van individuele training van honden maar hij werkt met honden  vanuit een hondenroedel (gezinsysteem) met hiërarchie en regels. Hij ziet de eigenaar als de roedelleider en richt zich in zijn aanpak vooral op het verbeteren van de positie van de eigenaar. Een mooie metafoor voor het werken met (gezins)systemen.

Sherborne therapie:
De Sherborne-therapie wil vooral het bewustzijn van de eigen bewegingsmogelijkheden, zowel binnen jezelf (het eigen lichaam) als naar anderen toe, uitbreiden om het zelfvertrouwen en de persoonlijkheidsontwikkeling te laten toenemen.  De Sherborne/therapie wordt gebruikt in de begeleiding en behandeling van mensen met een mentale beperking zoals bijv. autisme.

Locatie:
Het leven kun je zien als een reis waarin je diverse pleisterplaatsen aan zult doen. Om dit “reizen” te ondersteunen wordt deze bijscholing gegeven in Sier aan Zee, vroeger het Stayokay-hostel Ameland. Er zijn kamers voor twee personen met eigen douche en toilet. Adres: Sier aan Zee, Oranjeweg 59, 9161 CB Hollum, Ameland tel +31 (0)519 555 353, 100 meter van zee.

Tijden:
Het programma begint donderdag 16 maart om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd en eindigt  zondag 19 maart om 15.00 uur. Bij aankomst zijn de kamers vanaf 15.00 uur beschikbaar.

Aanmelden:
Kan per e-mail naar nks@systeemspecialist.com  en door overmaking van €450.-  op  IBAN-nummer NL45 RABO 0119 5081 92 onder vermelding van bijscholing Ameland maart 2017. Vermeld in de e-mail je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum n functie en je NKS-nummer.

Kosten:
De kosten €450.- zijn inclusief de overnachtingen, ontbijt, lunch en diner.  Vervoer en de overtocht zijn voor eigen rekening.

Accreditatie:
Het NKS accrediteert deze driedaagse met 29 punten
Het  registerplein geaccrediteerd met 8.1 punten, het kwaliteitsregister met 29 punten en  het SKJ met 33 punten.

Meer informatie:
C . Woortman, tel : 06-10232622 T. Visser, tel : 06-54333855