studiedag Hechting in praktijk en beeld 27 januari 2020

Op deze dag wordt de hechtingstheorie van Bowlby behandeld en leren we in gesprek met de cliënt, verschillende hechtingsstijlen “lezen”

Ieder mens heeft zijn eigen gehechtheidrepresentatie. De hulpverlener neemt de gehechtheidrepresentaties van zichzelf en het systeem waarmee hij werkt bewust en onbewust mee in het behandelproces.

Hoe geef je nu als systeemtherapeut het perspectief van hechting een plaats in het contact en in de communicatie met je cliënten?

Het doel van deze lesdag is kennis en bewustwording over gehechtheid te vergroten.

Hechting word je als mens bewust door het te zien, te horen en aan den lijve te ondervinden. Er zal naast kennisuitwisseling vooral gewerkt worden met beelden en experiëntele technieken.

De dag wordt gegeven door Anita Venderbosch en Marloes Ambagtsheer. Anita is opleider VIB- Gehechtheid bij het AIT en heeft bijna 20 jaar gewerkt bij Pactum Jeugd- en opvoedhulp en hier veel ervaring op gedaan met VIB- Gehechtheid in de pleegzorg. Anita is momenteel werkzaam als autisme deskundige bij Autimaat (methodiek: Geef me de 5).

Marloes is opleider in opleiding tot VIB-Gehechtheid bij Trias jeugdzorg, en werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog in de Jeugd en Volwassen GGZ bij Cognito Praktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding in Zwolle.

Waar nodig zal Carey Woortman de koppeling maken met de Systeemtherapie.

Plaats: de “Oranjehof”, centrum voor relatie en gezin, Kerkweg 2 in Wezep.

Tijd:  Vanaf  9.00 uur ontvangst met koffie en thee.
aanvang om 09.30 uur en afsluiting om 16.30 uur.

De kosten: € 225,00 incl. koffie/thee, lunch. NKS-geregistreerden ontvangen een korting van € 30,-

Accreditatie:  De accreditatie voor deze dag is aangevraagd bij de N.V.R.G. en V&VN , NKS, SKJ, registerplein en SRVB

Inschrijving:
1. Aanmelding kan via e-mail met vermelding van naam, adres en lid nummer van de beroepsvereniging aan info@deoranjehof.nl

2. Betaling van € 195,- (exclusief voor NKS geregistreerden) op rekeningnummer NL 45 RABO 0119 5081 92 t.n.v. t&csysteemtherapeuten o.v.v je naam en “hechting in beeld”.
Voor meer info: www.tencsysteemtherapie.nl