accreditatieformulier

 

 

 

F0RMULIER VERZOEK ACCREDITATIE

t.b.v. bij- en nascholingsactiviteiten

Door dit formulier volledig ingevuld op te sturen naar de registercommissie kunt u verzoeken om de door u gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten door het NKS te laten accrediteren.

De registercommissie streeft er naar om u zo snel mogelijk uitslag te geven over uw verzoek. Hierbij kunt u binnen een maand nadat het verzoek bij het NKS is binnengekomen antwoord verwachten.

Let op! Uitsluitend volledig ingevulde formuleren, inclusief gevraagde bijlage, worden in behandeling genomen.

Uw Naam   :

Lid nr. NKS:

Tel. Nr.       :

Omschrijving gevolgde activiteit

0 Betreft een cursus

0 Betreft een opleiding

0 Betreft een congres

0 Betreft een studiedag

0 Anders t.w. ……………………..

Titel:………………………………

Georganiseerd door:………………

Thema/onderwerp:…………………

Aantal uren:……

Naam en professie van spreker(s) / docent(en)

…………………………………..

…………………………………..

Voeg aankondiging van de activiteit bij!

Voeg kopie deelnamebewijs/certificaat bij!

Dit formulier met bijlagen versturen naar nks@systeemspecialist.nl