Post-hbo opleiding systeemgericht werken

image001

T&C systeemtherapeuten in Company geeft in Wezep (bij Zwolle) een post Hbo-opleiding systeemgericht werken, bedoeld voor hulpverleners die in de praktijk werken met echtparen of gezinnen, of het systeem van de hulpvrager meer willen betrekken in de geboden hulp.
De opleiding wordt om de veertien dagen in Wezep gegeven. De opleidingsgroepen starten in het voorjaar en in het najaar.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Inhoud van de opleiding

In de opleiding leren de deelnemers een systeemgerichte visie te ontwikkelen en zich een set van systeeminterventies eigen te maken. Uitgangspunten hierbij zijn o.a.:

  • dat je individuele problematiek niet los kunt zien van de systemische context;
  • dat je als hulpverlener altijd onderdeel wordt van het systeem en het de kunst is om een vrije positie te behouden;
  • dat je als persoon een instrument bent en als professional je grenzen leert verleggen in relatie tot je functie.

In de opleiding worden de verschillende systeemtheoretische stromingen behandeld en leren de deelnemers de systemische fenomenen binnen sociale systemen te onderkennen en te beïnvloeden. Naast de algemene systeemtheorie worden specifieke thema’s behandeld zoals: systeemgericht werken in de partnerrelatie, het functioneren van gezinnen en samengestelde gezinnen, de invloed van psychiatrische problematiek in het gezin, huiselijk geweld, het bieden van hulp in een gedwongen kader, systeemgericht werken met een individu.

Werkwijze

De opleiding is interactief, wat betekent dat er veel actiegerichte leermethoden worden gebruikt. Zowel in de individuele als de groepsopdrachten worden de deelnemers in beweging gebracht. Leren door doen! Door zelf te ervaren wat de interventies met je doen, wordt de ontwikkelingsgang van de deelnemer bevorderd. Het programma van de opleiding wordt gevolgd aan de hand van het werkboek “Systeemgericht werken”. In dit werkboek kunnen de deelnemers hun persoonlijke aantekeningen maken en hun oefeningen uitwerken. Elke dag heeft een specifiek thema en wordt door de deelnemers voorbereid middels huiswerkopdrachten die gaan over systeemaspecten uit het eigen werk of het eigen leven c.q. de geschiedenis van de deelnemer. De deelnemers ontvangen een reader met literatuur per dagdeel.

Supervisie

De opleiding omvat 10 uur supervisie. Hierin staat de deelnemer stil bij zijn eigen socialisatie en de invloed daarvan op zijn beroepsmatig functioneren.

Studiebelasting

Opleiding inclusief supervisie 10 maal 8 uur = 80 uur.
Huiswerkopdrachten en literatuur = 160 uur.
Studiebelasting totaal = 240 uur.

Doelgroep

Maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen jeugdhulpverleners, gezinswerkers SPW / SPH, psychologen, orthopedagogen, artsen en psychiaters.

Toelatingseisen

De deelnemers dienen minimaal een afgeronde Hbo-opleiding te hebben en minimaal twee jaar werkervaring te hebben in de hulpverlening. Wanneer de deelnemer de opleiding systeemgericht werken met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt hij/zij het diploma. De opleiding geldt als vooropleiding voor de postdoctorale opleiding systeemtherapie.

Accreditatie

De post-Hbo opleiding systeemgericht werken is geaccrediteerd door de V&VN met 65 punten en door de Bamw met 14,6 punten.

Opleiders

De opleiders zijn geregistreerd als systeemtherapeuten bij de NVRG. Zij zijn werkzaam in de GGZ en geven trainingen systeemgericht werken in diverse gezondheidszorginstellingen en de jeugdhulpverlening. Daarnaast zijn zij docent bij de RINO-groep.

Locatie

De Oranjehof, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA Wezep (bij Zwolle)

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn € 2.650,-. Deze kosten zijn inclusief reader, het werkboek en de lunch tijdens de opleidingsdagen.

Data:

Groep C 2015, vrijdag
Dag 01. vr 11 september
Dag 02. vr 25 september
Dag 03. vr 9 oktober
Dag 04. vr 16 oktober
Dag 05. vr 13 november
Dag 06. vr 27 november
Dag 07. vr 11 december
Dag 08. vr 15 januari
Dag 09. vr 29 januari
Dag 10. vr 12 februari

Groep D 2015

Dag 01. wo 23 september
Dag 02. wo 7 oktober
Dag 03. wo 11 november
Dag 04. wo 25 november
Dag 05. wo 9 december
Dag 06. wo 13 januari
Dag 07. wo 27 januari
Dag 08. wo 10 februari
Dag 09. wo 16 maart
Dag 10. wo 30 maart

Groep A 2016, maandag

Dag 01. ma 4 januari
Dag 02. ma 18 januari
Dag 03. ma 1 februari
Dag 04. ma 15 februari
Dag 05. ma 14 maart
Dag 06. ma 11 april
Dag 07. ma 25 april
Dag 08. ma 30 mei
Dag 09. ma 20 juni
Dag 10. ma 4 juli

De opleidingsdagen duren van 9.00 tot 17.00 uur.

Aanmelding

  • Aanmelding kan middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier via de mail of kan per post opgestuurd worden naar het secretariaat van T&C Systeemtherapeuten in Company, Kerkweg 2, 8091 GA Wezep.
  • Recente pasfoto met naam en kopieën van relevante diploma’s dienen te worden bijgevoegd.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met één van de opleiders
C . Woortman, e-mail: careywoortman@planet.nl, tel : 06-10232622
T. Visser, e-mail: teovisser@solcon.nl, tel : 06-54333855

In company

In overleg kan de opleiding intern binnen de eigen organisatie gegeven worden.