Multi-familie therapie (MFT)

Multi-familietherapie is een vorm van systeemtherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht van de groep en elkaar. Een aantal gezinnen, meestal 5 tot 7 gezinnen, zijn met elkaar “aan het werk”. Het is niet noodzakelijk dat de deelnemende gezinnen elk met de zelfde kwesties en vragen komen. Wat voor het ene gezin een probleem is hoeft voor een ander gezin niet zo te zijn. Ieder gezin heeft zo z’n eigen-aardigheden en oplossingen voor problemen bedacht die soms voor een ander gezin helpend kunnen zijn.

Vaak leeft er in het gezin al voor en langere tijd bij één of meerdere gezinsleden het idee om hulp te zoeken. Voordat uiteindelijk de stap naar de therapeut gemaakt wordt verkeren de gezinsleden al vaak geruime tijd in spanningsvolle en ongewenste situatie(s). De kracht van multi-familie-therapie ligt dan ook in het intensieve karakter van de therapie een de beperkte tijdsduur. De gezinnen komen vier weken achteréén, één dag in de week bij elkaar.

In de vier dagen wordt achtereenvolgend gewerkt aan:

  • Het (her)vinden van (nieuw) evenwicht in de onderlinge verhoudingen, rollen, posities en(communicatie)patronen.
  • Het creëren van (nieuwe) gezinsstructuur en herstellen van de gezinshiërarchie, hanteren van verantwoordelijkheden en huisregels
  • De gezins/familieopvattingen, normen en waarden (als opvoedingskader)

De ervaring heeft geleerd dat veranderingen en verbeteringen het best onthouden en geleerd worden door als gezin te oefenen. Multi-familie-therapie is geen praatgroep. De vier dagen staan dan ook vooral in het teken van leren door doen. Door de dagen heen wordt natuurlijk ook over de verschillende zaken uitleg gegeven (educatie) om een beter begrip van en voor elkaar te kunnen krijgen. Gedurende de vier dagen wordt er veel gebruik gemaakt van foto- en videotechniek.

Aanmelding:

Belangstellenden kunnen zich telefonisch of schriftelijk aanmelden bij Carey Woortman:
Tel.: 06-10232622
careywoortman@planet.nl