studiedag Hechting in praktijk en beeld 27 januari 2020

Op deze dag wordt de hechtingstheorie van Bowlby behandeld en leren we in gesprek met de cliënt, verschillende hechtingsstijlen “lezen” Ieder mens heeft zijn eigen gehechtheidrepresentatie. De hulpverlener neemt de gehechtheidrepresentaties van zichzelf en het systeem waarmee hij werkt bewust Continue reading studiedag Hechting in praktijk en beeld 27 januari 2020

Training Ameland: verdieping in het systeemtherapeutisch werken, maart 2017

  NKS Ameland   16 – 19 maart 2017 Interactieve verdiepende systeemspecialistische nascholing in het werken met (gezins)systemen en de ontmoeting en uitwisseling van ervaringen met collega-systeemspecialisten. In dit nascholingsweekend voor systeemspecialisten (i.o.) zullen naast herhalingen van de systeemtheoretische en -therapeutische Continue reading Training Ameland: verdieping in het systeemtherapeutisch werken, maart 2017