studiedag Hechting in praktijk en beeld 27 januari 2020

Op deze dag wordt de hechtingstheorie van Bowlby behandeld en leren we in gesprek met de cliënt, verschillende hechtingsstijlen “lezen” Ieder mens heeft zijn eigen gehechtheidrepresentatie. De hulpverlener neemt de gehechtheidrepresentaties van zichzelf en het systeem waarmee hij werkt bewust Continue reading studiedag Hechting in praktijk en beeld 27 januari 2020

NKS- dag 4 november 2020, voor systeemspecialisten

De jaarlijkse NKS-dagen voor systeemspecialisten bieden de mogelijkheid om geïnspireerd te raken en de systeemspecialistische deskundigheid te bevorderen. Inhoud van de NKS- dagen: Op de NKS-dagen wordt er theoretisch verdiept en praktisch geoefend met de toepassing van de systeemspecialistische theorie Continue reading NKS- dag 4 november 2020, voor systeemspecialisten

Training Ameland: verdieping in het systeemtherapeutisch werken, maart 2017

  NKS Ameland   16 – 19 maart 2017 Interactieve verdiepende systeemspecialistische nascholing in het werken met (gezins)systemen en de ontmoeting en uitwisseling van ervaringen met collega-systeemspecialisten. In dit nascholingsweekend voor systeemspecialisten (i.o.) zullen naast herhalingen van de systeemtheoretische en -therapeutische Continue reading Training Ameland: verdieping in het systeemtherapeutisch werken, maart 2017

kwartaalbijeenkomsten 2016

Deskundigheidsbevordering, intervisie en collegiale contacten In 2016 worden er weer vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten en systeemtherapeuten i.o.. Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende systeemtheoretische thema’s op een interactieve wijze te presenteren. Lex van Velzen staat dit Continue reading kwartaalbijeenkomsten 2016